Služby

Naše služby pokrývají oblasti průmyslového zkušebnictví a testovací techniky. Jsme významným dodavatelem jednoúčelových přístrojů, řídících systémů a měřících testovacích systémů pro automobilový průmysl.

Řízení technologických operací a procesů

Realizujeme řídící systémy pro řadu zákazníků z různých oborů průmyslové činnosti jako jsou např. čistírny odpadních vod, papírenská výroba, lisovny řepkového oleje, technologie pro povrchové úpravy výrobků. Navrhujeme a realizujeme řídící systémy pro výrobní uzly, ale i pro jednoúčelové stroje a montážní automaty. V této oblasti spolupracujeme s výrobci strojů a technologických zařízení jak při vývoji nových zařízení tak i při provádění přestaveb či repasí starších strojů. Provádíme komplexní ASŘTP (automatizované systémy řízení technologických procesů) i s návazností na podnikové informační systémy. Naše moderní řídící systémy.

Řízení pro potravinářský, chemický a zdravotnický průmysl

Realizujeme zakázky dle specifických požadavků v potravinářském a chemickém průmyslu. Jedná se o navrhování a dodávky speciálních zařízení pro dávkování chemikálií, míchacích zařízení na přípravu roztoků a emulzí, automatických systémů pro vážení tekutých i sypkých hmot, přesné dávkování chemikálií, měření hladin v zásobnících, bilančních měření průtoků nebo řízení teplotního režimu. Stavíme také zařízení určená pro provoz v prostředí s nebezpečím výbuchu. Naší významnou zakázkou z této oblasti je rozsáhlý ASŘTP (automatizované systémy řízení technologických procesů) výroby řepkového metylesteru.

Dodávky výrobních a montážních automatů

Tato oblast představuje komplexní řešení dodávek strojů a montážních automatů včetně elektrického vybavení a řídícího systému. Disponujeme kvalitní projekční kapacitou ve strojní konstrukci. Výrobu komponentů pro konečnou kompletaci zajišťujeme u ověřených spolupracujících firem. Dodáváme kompletní pracoviště především pro automobilový průmysl.

Měření a regulace v oblasti energetiky

Realizujeme řídící systémy v oblasti energetiky již od roku 1991. Jako autorizovaný distributor firmy Honeywell jsme realizovali řadu zakázek v oboru měření a regulace výměníkových stanic, plynových kotelen a klimatizací ale i malé domovní regulace. Takto nabyté zkušenosti uplatňujeme dále při řešení zakázek i v oblasti řízení technologických procesů, testovací techniky, poradenství a konzultační činnosti. Naše zařízení a řídící systémy pracují v provozech energetických zařízení v Českých Budějovicích, Táboře a u zákazníků v dřevařském a automobilovém průmyslu.

Návrhy specializovaných pohonů

Řadu našich řešení provázejí návrhy a realizace speciálních pohonů, kde je potřebné splnit mnohdy nestandardní požadavky na kvalitu a vlastnosti pohonu. V našich řešeních, kromě klasických pohonů, uplatňujeme krokové motory, servomotory, a lineární motory a to zejména v oblasti automobilového průmyslu. Součástí řešení je návrh, konstrukce, výroba, tvorba softwaru, kompletace a uvedení do provozu.

Zkušební zařízení a měřící systémy

Vyrábíme a dodáváme zařízení pro zkoušení produktů. Jedná se o zkušební a testovací zařízení montážních pracovišť a výrobních linek pro mezioperační či výstupní kontrolu. Soustřeďujeme se na měřící systémy pro vývojová pracoviště. Našimi klíčovými produkty v této oblasti jsou kompletní zkušební zařízení, tvořené řídícím a měřícím systémem a technologickou částí. Vlastnosti těchto zařízení pokrývají potřeby dlouhodobých i krátkodobých funkčních zkoušek produktů. Koncepce řešení umožňuje provádět zkušební proces v automatickém režimu s maximálním vyloučením vlivu obsluhy, měření fyzikálních veličin, sběr dat, jejich zpracování a vyhodnocení, vizualizaci celého procesu a případné začlenění systému do nadřazené počítačové sítě s možností vzdáleného dozoru, prezentací a exportem naměřených dat. Softwarové vybavení dosahuje špičkové kvality a je ceněno i daleko za hranicemi našeho státu.

Zaměřujeme se také na zkušební zařízení konstruovaná pro provoz s hořlavými a výbušnými látkami určená do prostředí s nebezpečím výbuchu. Vybavujeme technikou významné zkušebny a vývojová pracoviště ve státech EU.

Vývoj měřících přístrojů

Vyvíjíme zákaznické jednoúčelové přístrojé pro měření, testování a seřizování výrobků. Přístroje jsou konstruovány pro nasazení ve zkušebních laboratořích nebo ve výrobním procesu, kde je požadavkem rychlé a velmi jednoduché ovládání. Jsou využívané např. v automobilovém průmyslu pro mezioperační kontrolu produkce ve výrobním procesu, nebo v průmyslu elektrotechnickém při kontrole osazených desek plošných spojů.